Date: Tue, 20 May 2003 01:28:35 +0200 
To: suport@drac.com 
From: Suport Drac 
Subject: Correu no desitjat - SPAM 
X-AntiVirus: scanned for viruses by AMaViS 0.2.1 (http://amavis.org/) at espardenya unless bigger than 1 Mbyte 
X-Spam-Level: 
X-Spam-Status: No, hits=0.9 required=4.9 tests=FROM_AND_TO_SAME version=2.20 
X-Spam-Level: 


(Versión en castellano en otro mensaje a continuación)


  El fenòmen conegut com a Spam (o correu no solicitat) és un dels majors problemes que tenim actualment 
el usuaris d'Internet. És un fenòmen molt difícil de combatre i que ens causa un perjudici a tots, tant als
 servidors com als que tenen comptes de correu. Pensem que no és sols un perjudici de temps, de sobrecàrrega 
de servidors, d'ample de banda, de molèsties, de sensibilitat, etc, sino que és també un perjudici econòmic.
 Gasta recursos molt cars i temps de gent especialitzada, a més, obviament, del temps del receptor d'aquest 
tipus de mails de propaganda.


  Des de fa 9 mesos estem provant un sistema antiSpam. La seva efectivitat s'ha manifestat bona. No és perfecte
 però és molt efectiu. En les últimes setmanes el fenòmen s'ha agreujat especialment i com a conseqüència d'aquest
 allau (només en els últims 12 dies, el servidor de correu del Drac ha rebut una mitja de 17.500 correus diaris 
d'aquest estil) , i per intentar controlar la situació, hem activat sense més dilació i per a tots els comptes de correu,
 el filtre antiSpam.


  El sistema funciona de la següent manera. Després de pssar el control anti-virus, cada correu rebut és analitzat
 automàticament per un programa que aplica una sèrie de criteris i li assigna una puntuació. Si la puntuació supera 
cert llindar, es marca el correu com a possible Spam i enlloc de lliurar-lo a la bústia normal, el diposita a la 
carpeta Spam. Aquesta carpeta sols és accessible a través del Webmail (http://webmail.drac.com/) .


  La podeu trobar quan hi entreu (al Webmail) a la llista de carpetes, al lateral de la pantalla. És convenienrt 
revisar els correus de la carpeta Spam i els que no ho siguin els podeu passar a la carpeta d'Entrada per que siguin 
recollits normalment pel vostre programa de correu.


  Si algun correu NO és Spam i ha estat qualificat com a tal, us preguem que ens feu un mail a antispam@drac.com 
amb l'encapçalament del missatge per poder afinar el filtre i fer que no s'equivoqui gaire més en aquest sentit.


  En els propers dies anirem posant a la vostra disposició una sèrie d'èines per que pogueu crontrolar autònomament 
el sistema antiSpam. Si algú desitja que els seus missatges NO passin cap control antispam, ens ho pot sol·licitar
 també per mail a antispam@drac.com.


  A partir de la setman vinent, els correus de la carpeta Spam, amb una antiguitat de mes de 10 dies, seran esborrats
 automàticament.


  El personal tècnic del Drac és sensible al fenòmen i hi actui activament. La lluita contra el Spam només pot
 funcionar si tots hi participem.


  Gràcies per la vostra col·laboració i espero que la nostra acció, engegada pel be de tots, 
no hagi causat cap problema.


  Enric Pujol
  DRAC telemàtic