PÀGINA WEB PROVISIONAL

EN FASE DE REORGANITZACIÓ / REORGANIZÁNDOSE

EN FASE DE REORGANITZACIÓ / REORGANIZÁNDOSE

 

El maig de 2008 vaig donar-me de baixa de l'Asociació Espanyola de Parcs i Jardins Públics i vaig presentar la meva dimissió com a membre de la Comissió de revisió de la Norma Granada, doncs aquesta s'ha quedat obsoleta per manca de suport de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics (Parjap), que no ha recolzat l'actualització de les taules necessàries per a valorar i les ha retirat de la seva web, fent impossible la realització d'una valoració actualitzada als valors de mercat actual (2013). Així s'ha de saber que els valors obtinguts amb la Norma Granada actualment ens remeten a valors de l'any 2006-07, indiependentment que els valors en algun cas són ficticios i allunyats a la realitat.

Per altra part el mètode per a valorar les palmeres que apareix a la Norma tampoc es basa en criteris economicistes i es pot comprovar fàcilment que els valors assolits són ficticis i llunyans a la realitat.

 

En mayo de 2008 me dí de baja de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y presenté mi dimisión como miembro de la Comisión de Revisión de la Norma Granada, pues ésta se ha quedado obsoleta por falta de apoyo de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Parjap), que no ha apoyado la actualización de las tablas necesarias para valorar y las ha retirado de su web, haciendo imposible la realización de una valoración actualizada a los valores de mercado actual (2013). Así hay que saber que los valores obtenidos con la Norma Granada actualmente nos remiten a valores del año 2006-07, independientemente que en algún caso son ficticios y lejanos a la realidad.

Por otra parte el método para valorar las palmeras que aparece en la Norma tampoco se basa en criterios economicistas y se puede comprobar fácilmente que los valores alcanzados son ficticios y lejanos a la realidad.

 

 

 

Si voleu alguna cosa sobre els mètodes de valoració dels arbres ornamentals o voleu comentar quelcom de la "Norma Granada" envieu un correu electrònic a chueca@drac.com

Si queréis alguna cosa sobre los métodos de valoración de los árboles ornamentales o queréis comentar alguna cosa de la "Norma Granada" enviadme un email a chueca@drac.com

 

www.jordichueca.com

 

 

Si voleu conèixer coses del poble de "La Nou de Berguedà": Cliqueu sobre la foto

 

Blocs Terrassencs - terrassa.com

 

Properament ordenaré per temes els articles tècnics que abans estaven en aquest web i altres temes de paisatgisme, jardineria i arboricultura

Próximamente ordenaré por temas los artículos técnicos que estaban anteriormente en esta web y otros sobre paisajimo, jardinería y arboricultura

DISCULPEU LES MOLÈSTIES.

DISCIULPAD LAS MOLESTIAS