Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet
Servei Professional d'Assistència PLUS

El servei professional d'assistència és un complement al
manteniment dels servidors de comunicacions i a la gestió
de xarxes d'ordinadors fora dels horaris laborables (de dilluns a divendres de 09.00 h a 19.00 h).

Orientat a satisfer les necessitats en dues modalitats diferents:

Servei d'assistència preferent

  • Assistència de 19.00 h a 24.00 h en dies laborables. Temps màxim de resposta: 2 hores. En dissabtes no festius el temps màxim de resposta és de 4 hores

Servei d'assistència preferent plus

  • Assistència de 19.00 h a 24.00 h en dies laborables. Temps màxim de resposta: 2 hores. En dies no laborables el temps màxim de resposta és de 4 hores. Si l'avís es produeix entre les 24.00 h i les 09.00 h, el temps de resposta serà a partir de les 09.00 h