gestió interna

En qualsevol moment una senzilla gestió us habilitarà per:

  • Crear noves enquestes amb tot tipus de preguntes
  • Programar les dates d'activació i tancament de les enquestes
  • Incloure imatges per il·lustrar o acompanyar les preguntes
  • Programar avisos i recordatoris que s'enviaran al correu electrònic dels vostres usuaris amb estètica totalment personalitzada.
  • Consultar tot tipus de dades referents a les respostes obtingudes
  • Gestionar la base de dades dels participants
  • Crear noves bases de dades segons el perfil dels vostres clients
  • Realitzar totes les accions al voltant de la gestió de les enquestes, les bases de dades i els resultats obtinguts.
DRAC.com