presentació

És un fet que Internet es consolida com a recurs molt valuós per recollir gran quantitat de dades que podem utilitzar per millorar el servei que oferim com a empresa, com a mitjà de comunicació o com a institució.

En aquesta línia DRAC telemàtic, en la seva constant vessant innovadora en el desenvolupament de projectes a Internet, ha creat una nova eina anomenada Avaluador OnLine.

L'Avaluador OnLine, AOL, és una plataforma que permet realitzar tot tipus d'avaluacions online a través d'enquestes totalment personalitzades de caràcter públic o restringit als nostres clients o potencials clients.

Al contrari que en els sistemes tradicionals el client veu garantida la seva confidencialitat, pot respondre quan i on vulgui, dedicant-hi el temps que li sembli necessari, per tant, pot proporcionar informació més fidedigna i verídica.

L'AOL és una eina flexible i de fàcil ús -no es necessita cap coneixement tècnic específic- que us permetrà arribar a tots els vostres clients i/o usuaris de forma directa i immediata amb una inversió mínima de temps i recursos, obtenint resultats des del primer moment ja tabulats i presentats en complets informes executius.

L'AOL us evitarà els errors derivats de treballar, per exemple, sobre paper: en qualsevol moment podreu rectificar immediatament o fins i tot redirigir les vostres avaluacions.

L'AOL és una plataforma multilingüe, per tant, podreu parlar amb el vostre usuari en la seva pròpia llengua.

DRAC.com