utilitats

L'AOL pot ajudar les empreses, per exemple, a:

  • Fer un seguiment de com els clients valoren els serveis que s'ofereixen
  • Realitzar estudis de mercat abans de llançar un producte nou o una campanya nova
  • Avaluar la rebuda de les publicacions i/o comunicacions que s'emeten
  • Analitzar el funcionament del vostre servei tècnic o servei d'atenció al client
  • Etc.

L'usuari només ha d'accedir a una adreça URL subministrada i ha de respondre les preguntes que se li plantegin, sense cap tipus d'intermediari.

L'AOL permet realitzar un seguiment a l'instant de quines són les respostes obtingudes i, quan així es decideixi, rebreu un informe executiu amb totes les dades acompanyades de gràfics que us faran més fàcil l'anàlisi dels resultats.

L'AOL us ofereix la possibilitat d'activar i desactivar l'enquesta de forma automàtica en el moment en què es desitgi.

DRAC.com