Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet

Intranets i extranets de fitxers i documentsSolucions corporatives de comunicació a través de xarxes privades, bé amb els propis treballadors, bé amb subministradors, venedors, socis, clients, proveïdors, altres negocis... la forma més fàcil de compartir fitxers i documents com informació privada dins el teu grup.

Les intranets i extranets del DRAC telemàtic us permeten:

  • Gestió d'usuaris i grups per part del client
  • Accedir per a dos tipus d'usuaris: els de consulta i els gestors de continguts
  • Gestionar àrees. Cada àrea té assignat un usuari o un grup d'usuaris i continguts específics
  • Incorporar un sistema de control de lectura de continguts, modificació dels mateixos, baixada de documents o qualsevol altre aspecte que es consideri oportú.