Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet

Posicionament web en cercadors, optimització SEO i SEMRanking seo, generar tràfic qualificat cap al vostre web i incrementar les visites amb l'alta a cercadors i posicionament a cercadors és l'objectiu amb les nostres actuacions de posicionament web. Us oferim diverses opcions:

Paquet bàsic

 • Estudi situació actual
 • Identificació paraules clau
 • Alta manual en cercadors i directoris
 • Identificació portals o webs amics

Paquet superior

 • Auditació de textos fins a deu pàgines
 • Proposta de millora en el contingut textual del web i proposta de textos alternatius per a la optimització web.

Paquet de consultoria o auditació

 • Auditació tècnica i de disseny del web de cara als requeriments d'indexació en cercadors per al posicionament SEO
 • Proposta d'actuacions concretes a realitzar per optimitzar el web en els resultats dels buscadors

Paquet de manteniment

 • Avaluació mensual del posicionament

Actuació de millora

 • Accions destinades a optimitzar de nou el posicionament en els cercadors

Enllaços patrocinats de Google (SEM)

 • Compra d'un determinat nombre de paraules clau per les quals interessa tenir presència en els resultats de Google


Casos d'èxit:

Botiga de vestits de núvia i vestits de festa de Rubí

bohemia Bohemia és una botiga de vestits de núvia i vestits de festa ubicada a Rubí. L'any 2005 decidí que volia renovar el web, donant-li un altre aire i podent-lo actualitzar amb més freqüència. En el nou web hi mostrava el seu catàleg amb cuidades imatges, amb espai per informar de les novetats del negoci i del sector, així com amb un servei de localització geogràfica per facilitar l'accés a la botiga per part dels usuaris-clients.

Un dels objectius del web era augmentar el coneixement de la marca i la xifra de visites per convertir-les, com a mínim, en visites presencials a la botiga.

Al cap de mig any, la web no tenia la visibilitat desitjada a Google -buscador que disposa de la major quota de mercat a l'Estat espanyol- ni en d'altres cercadors secundaris però també rellevants. L'accés al web era, en gran mesura, teclejant directament l'adreça URL al navegador.

En un primer moment, doncs, els esforços de Bohemia van focalitzar-se en l'actuació publicitària sobre els mitjans de comunicació tradicionals. Amb tot, les inversions realitzades tant en la implantació del web com en la publicitat tradicional no acabaven de convèncer-los.

DRAC telemàtic els proposà una actuació de millora de la seva presència en els resultats de cerca dels buscadors.

Amb el procés de posicionament, bohemia.es va passar a visibilitzar-se en les primeres posicions dels buscadors

Les visites al web han experimentat un augment espectacular: en sis mesos, les dades han indicat xifres amb puntes fins a deu vegades superiors a les inicials i la tendència es consolida. Tant és així que, fins i tot, s'ha pogut reduir la inversió en publicitat tradicional.

Les dades han indicat xifres amb puntes fins a deu vegades superiors a les inicials i la tendència es consolida

"Això ens ha beneficiat en gran manera, ja que acudeix a la nostra botiga gent de tot arreu, com de Rubí ciutat, com és lògic, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Saragossa, Andorra, Bellver de Cerdanya, Lloret, Barcelona capital, Prats de Molló i així un llarg etcètera", ens explica el responsable de Bohemia, Joaquim Gràcia. "Les visites s'han incrementat de forma realment espectacular. Així doncs us agraim en gran manera la vostra col·laboració i professionalitat", afegeix.


Botiga exclusivament on line de venda de dibuixos i il·lustracions personalitzables

blubluabs blubluabs.com és una botiga exclusivament on line de venda de dibuixos i il·lustracions personalitzables, centrats en els personatges imaginaris Blubluabs. Disposa d'una desena inicial de dibuixos en els quals l'usuari pot personalitzar-hi un text de fins a 150 caràcters. Els Blubluabs també es comercialitzen en samarretes, bosses, rellotges, xapes...

Nascuda a finals de novembre de 2006, el temor inicial era disposar de la botiga on line però no tenir manera d'arribar al client. La campanya de Nadal havia començat i calia fer conèixer la botiga de la manera més ràpida possible.

DRAC telemàtic va proposar una actuació de posicionament i solucions de visualització en buscadors i webs.

En qüestió de dies, els principals buscadors recollien blubluabs.com per marca i per cadena de cerca natural

En qüestió de dies, els principals buscadors recollien blubluabs.com per marca i per cadena de cerca natural, per exemple 'dibuixos personalitzats', 'compra de dibujos', 'dibujos en papel', etc. Paral·lelament, es reforçava la imatge de marca amb un blog corporatiu.

Diversos mitjans de comunicació es van fer ressò de la botiga sense necessitat d'actuacions específiques de comunicació corporativa

"Ha estat molt positiu perquè amb relativament poc temps he aconseguit generar un volum important i interessant de visites" afirma l'autor de les il·lustracions i propietari de la botiga blubluabs.com, Pep Domènech.