Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet
 
Configuració del servei de còpies remotes

< tornar a l'índex de servei tècnic

 
Servei de còpies remotes

El servei de còpies de seguretat remotes us facilita la recuperació de les dades del vostre ordinador o servidor en qualsevol moment. Robatoris, pèrdues completes de discs, virus i troians... són només alguns dels perills que ens assetgen diàriament i que, qui més qui menys, ha hagut de soportar en pròpia pell.
Si, fins i tot de vegades malgrat les precaucions, el vostre ordinador s'espatlla, no us deixa accedir a la informació que conté, els virus us el destrossen, etc, fàcilment podreu obtenir les dades que hi tenieu desades fins l'última còpia realitzada.

Quina informació cal copiar?

Cal copiar tota aquella informació que calgui i sigui últil de restaurar en cas de pèrdua; si treballeu amb windows, de ben poc serveix copiar tot el directori C:/WINDOWS. A banda de l'espai que ocuparà la vostra còpia, en cas de desastre us servirà de ben poc, doncs els programes els haureu d'instal·lar novament. Us recomanem copiar només els directoris que contenen els vostres Documents, el magatzem de correu electrònic, l'escriptori i d'altres carpetes que continguin informació vital.

Com es configura el servei de còpies remotes?

Per tal de configurar les còpies remotes als servidors del DRAC telemàtic necessiteu disposar del programa NasBackup i el nom d'usuari i password que us haurem facilitat en donar d'alta el servei.

1.- Descàrrega del programa

Podeu descarregar la versió actualitzada de NasBackup d'aquí:
NasBackup_Setup_v1.6_Spanish.exe (6,5 mb.) (Castellà)
NasBackup_Setup_106rc2.exe (6,5 mb.) (Anglès)

NO hi ha disponible cap versió per MAC. Si voleu utilitzar el servei de còpies remotes mitjançant linux, contacteu amb nosaltres a suport@drac.com.
Un cop descarregat al vostre disc dur executeu-lo i accepteu totes les opcions que apareixen durant la instal·lació per defecte.

2.- Configuració del programa (en Windows)

Un cop instal·lat, obriu el programa i configureu-ne les opcions:

Configuració de NasBackup

Backup server: Introduïu "backup.drac.com".
Share name i Password: Introduïu el nom d'usuari que us hem facilitat pel servei i la contrasenya corresponent.

A "Selected folders to backup" cal que hi introduïu totes les carpetes de les que voleu realitzar la còpia de seguretat. Les agregareu a la llista sel·leccionant-les amb el ratolí i fent clic a ">>" i les eliminareu de la llista fent-hi un clic al damunt i "<<".

Després configureu la "Backup Task Shedule" amb la freqüència de còpia desitjada i introduïu el nom d'usuari i password als requadres Windows Sheduled Tasks.

És imprescindible que l'execució es realitzi amb l'usuari "Administrador" del windows, i si esteu utilitzant windows XP cal que aquest usuari tingui password al sistema.

Un cop configurades les opcions Destination Backup Configuration, Selected folders to Backup i Backup Task Shedule ja podeu fer click a "Apply" i tancar la finestra. Automàticament, NasBackup afegirà una "Tarea Programada" al sistema que s'executarà automàticament quan l'hagueu programat.

Si desitjeu canviar la freqüència de les còpies o incorporar/eliminar informació per la còpia, executeu "NasBackup > Backup Settings" dintre del vostre grup de Programes.

** RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE LA CÒPIA **

Per tal de tenir accés a la informació de la qual realitzeu còpia periòdica, podeu crear un "lloc de xarxa" (Sitio de red) d'accés permatent. Podeu fer-ho a través de "Mis sitios de red" que trobareu al "panel de control":

1) Sel·leccioneu "Agregar un sitio de red". Feu clic a "Siguiente" dues vegades. A "Dirección de red o Internet" hi heu d'introduïr "ftp://backup.drac.com".

2) Desmarqueu la casella "Iniciar sesión de forma anónima" i introduïu el nom d'usuari que us hem assignat pel servei.

3) Introduïu un nom pel lloc de xarxa. Per defecte apareixerà backup.drac.com, però podeu canviar-lo pel que us sembli més adient. Feu clic a Finalitzar. A partir d'aquest moment disposareu d'un nou lloc de xarxa a l'apartat "Internet" de "Mis sitios de red" que serà permanentment accessible.

NOTA: També podeu fer servir qualsevol client d'FTP per tal d'accedir a la informació de la qual heu fet còpia, amb el mateix usuari i password que heu utilitzat per fer les còpies.

MISSATGES D'ERROR EN EXECUTAR NasBackup - Rsync error code

The following table describes most common error codes:

Error code Error message Description
23 Permission denied some files could not be transferred There is no permission to access the backup file or directory
23 No such file or directory some files could not be transferred File name char encoding is not supported
12 rsync: read error: Connection reset by peer writing 4 unbuffered bytes - exiting: Connection reset by peer Input file is lock and could not be read
12 @ERROR: auth failed on module XYZ rsync: connection unexpectedly closed (89 bytes read so far) rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(150) Fail to access module XYZ. Check you rsync password (RSYNC_PASSWORD env variable), and rsyncd.secrets file
12 error in rsync protocol data stream writefd_unbuffered failed to write 16 bytes Fail to write to the server, probably no disk quota
10 error in socket IO (code 10) at /tmp/rsync-2.5.6/clientserver.c(83) failed to connect to 10.10.10.10: Connection timed out No TCP/IP connection to the server


* Si teniu cap dubte o problema, poseu-vos en contacte amb el departament de suport del DRAC o bé envieu un mail a suport@drac.com
juny 2006