Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet
 
Enviar mails desde pàgines web

< tornar a l'índex de servei tècnic

La utilització d'aquest servei és EXCLUSIVA pels clients del DRAC telemàtic

Si sou clients nostres, cal que sol·liciteu l'accés a l'enviador mitjançant un e-mail a suport@drac.com, indicant l'adreça de correu electrònic a la que voldreu enviar les dades del vostre formulari. Un cop actualitzat l'accés a l'enviador, us farem arribar un correu amb la resposta.

Com cal programar el formulari

Per tal d'enviar les dades d'un formulari per correu electrònic, cal que programeu el formulari de la següent manera:


<-- La crida a l'enviador -->
<FORM action="http://web.drac.com/cgi-bin/enviador.cgi" method="post" name="nom_del_formulari">
<-- La crida a la pàgina de resposta -->
<input type="hidden" name="Refresh" value="http://elnostredomini/pagina_de_resposta">
<-- El tema del correu que rebrem -->
<input type="hidden" name="Subject" value="Formulari contacte web">
<-- La adreça d'e-mail que ha de rebre les dades -->
<input type="hidden" name="To" value="adreça_email_desti">
<-- Format del mail amb les dades -->
<input type="hidden" name="Tipus_format" value="0 | 1 | 2 | 3">

i a partir d'aquí tots els camps del vostre formulari. Seria convenient fer-hi servir...
<-- El remitent del formulari -->
<input type="text" name="email" size="20">

i al quan acabem el formulari </FORM>  


La crida a l'enviador:

<FORM action="http://web.drac.com/cgi-bin/enviador.cgi" method="post" name="nom_del_formulari">

 • Cal mantenir aquesta crida intacta i canviar el valor name pel nom que volguem donar-li al nostre formulari.
  Ex: name="formulari_contacte"

La crida a la pàgina de resposta:

<input type="hidden" name="Refresh" value="http://elnostredomini/pagina_de_resposta">

 • Cal canviar el value per l'adreça de la pàgina que mostrarem quan el formulari hagi estat enviat.
  És una pàgina que conté un text de confirmació de l'enviament del formulari.
  Ex: value="http://drac.com/formularienviat.html"

El tema del correu que rebrem:

<input type="hidden" name="Subject" value="Formulari contacte web">

 • Cal canviar el value pel tema (subject) que voldrem als correus que rebem amb les dades del formulari.
  Ex: value="Consulta sobre productes a la web"

L'adreça d'e-mail que ha de rebre les dades:

<input type="hidden" name="To" value="adreça_email">

 • Cal canviar el value per l'adreça d'email a la que volem enviar les dades del formulari.
  Ex: value="email@elvostredomini"

* Temporalment només és possible l'enviament de dades a una única adreça de correu.

Recordeu que per tal d'utilitzar l'enviador.cgi necessitareu sol·licitar accés i especificar a través de correu a suport@drac.com l'adreça de correu electrònic que rebrà les dades.


El remitent del formulari:

a) Si incorporem com un dels camps del formulari el camp email (name="email"), el correu amb les dades introduïdes per l'usuari tindran com a remitent la adreça d'aquest camp, sempre que la adreça introduïda tingui un format vàlid (usuari@domini), i aquest domini accepti correu.

<input type="text" name="email" size="20">

b) Si no hi ha cap camp al formulari amb el nom email, no s'hi introdueix cap dada, o bé l'adreça que s'hi especifica és incorrecta, llavors el remitent del formulari serà la mateixa adreça que hagueu especificat com a destí de les dades.

És a dir, en aquest cas el remitent del mail serà el que haguem escrit a
<input type="hidden" name="To" value="adreça_email">

També podeu forçar l'adreça remitent de l'email amb les dades, de la següent manera:

<input type="hidden" name="From" value="adreça_email">
Ex: value="consultes@elmeudomini"

En aquest cas, i si no existeix un camp amb el nom email al formulari, no hi ha dades en aquest camp o bé s'especifica una adreça incorrecta, el remitent del correu amb les dades serà l'adreça que hagueu escrit a "consultes@elmeudomini".

Recordeu però, que en cas d'especificar d'utilitzar aquesta opció la adreça que utilitzeu ha de ser vàlida i existir en el vostre domini.


Format del mail amb les dades:

<input type="hidden" name="Tipus_format" value="0 | 1 | 2 | 3">

Cal canviar el value pel format en el que volem rebre les dades del formulari. N'hi ha 4 de diferents:

tipus 0

<input type="hidden" name="Tipus_format" value="0">
És el format per defecte, en el que també es processen les dades si no existeix aquesta instrucció. Envia les dades de la següent manera:


* nom= "valor_nom"
* email= "valor_email"
* comentaris= "valor_comentaris"

tipus 1

<input type="hidden" name="Tipus_format" value="1">
Separa el nom del camp i el valor del formulari per tabuladors; envia les dades en el següent format:


nom	valor_nom
email	valor_email
comentaris	valor_comentaris

tipus 2

<input type="hidden" name="Tipus_format" value="2">
Separa el nom del camp i el valor del formulari per punt i coma; envia les dades en el següent format:


nom;email;comentaris;
valor_nom;valor_email;valor_comentaris;

tipus 3

<input type="hidden" name="Tipus_format" value="3">
Aquest tipus de format permet enviar les dades del formulari amb un format determinat i absolutament personalitzable; n'hi ha prou amb establir una plantilla.

És a dir que si decidim utilitzar el tipus 3, les instruccions són les següents:

<input type="hidden" name="Tipus_format" value="3">
<input type="hidden" name="Arxiu" value="http://elnostredomin/sortida.txt">

sortida.txt serà un arxiu de tipus text amb el següent contingut:


Formulari de contacte de la web

Ha contactat amb nosaltres ${nom}, que
té l'adreça de correu electrònic
${email} i que desitja comentar-nos
el següent: "${comentaris}"

${nom}, ${email}, ${comentaris} són els noms dels camps del nostre formulari, i els podem introduir a la plantilla en l'ordre que vulguem. Un exemple del que nosaltres rebrem per correu electrònic un cop processat el formulari és:


Formulari de contacte de la web

Ha contactat amb nosaltres Pere Puigròs
Bassany, que té l'adreça de correu
electrònic ppgbassany@domini.com i que
desitja comentar-nos el següent:
"desitjo rebre més informació sobre els
seus productes. Moltes gràcies."

 


Si teniu cap dubte o problema, poseu-vos en contacte amb el departament de suport del DRAC o bé envieu un mail a suport@drac.com
agost 2004