Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet
 
Virus i correu electrònic

< tornar a l'índex de servei tècnic

 
Des de finals de l'any 2000 DRAC telemàtic ha instal·lat un servei a les seves màquines de correu que explora tots els mails d'entrada als seus usuaris, i n'impedeix el pas dels que contenen algun virus. L'exploració a la recerca de virus es fa amb la darrera versió (actualitzada constantment) de l'antivirus uvscan de McAfee. Cada cop que es detecta un virus s'avisa, per correu electrònic, la persona que l'ha enviat que el seu mail no ha arribat al destinatari i se li explica la raó.
És un procés automàtic que es realitza en el mateix moment en que els servidors reben el correu per servir-lo al destinatari. No hi ha cap mena d'intervenció humana i, per descomptat, no representa cap intrusió ni violació de la privacitat del correu electrònic que DRAC telemàtic segueix garantint com sempre.

De cara a solucionar els dubtes que pugueu tenir, a continuació posem a la vostra disposició informació sobre els virus, cucs i els seus mètodes de propagació a través de correu electrònic.

He rebut un avís que diu que estic enviant virus.
Què faig?

Quan un cuc s'envia, ho fa o bé "amagat" sota una adreça d'email inventada o com si el remitent fos una de les adreces obtingudes de la llibreta d'adreces del programa d'email de l'ordinador infectat.
Per tant, qui apareix com a remitent d'un correu electrònic infectat no és necessàriament el propietari del PC infectat; rebre un avís de tipus automàtic d'un servidor no implica que el vostre ordinador estigui infectat i que estigueu enviant virus. És més: els servidors no haurien d'enviar de manera automàtica aquests missatges, ja que l'únic que fan és confondre els usuaris de correu enviant-los aquests missatges d'alerta.

L'única manera d'assegurar-vos que el vostre ordinador no esta infectat és passar periòdicament l'antivirus que tingueu instal·lat, això sí, sempre actualitzat amb les darreres definicions de virus.

[Seguiu llegint per més informació...]

Diferències entre un virus, un cuc i un troià

  • Un virus és un programa o un codi fet per l'ésser humà que provoca problemes, errors o fallides a un sistema operatiu determinat. Infecten els ordinadors quan arriben a través de la xarxa o bé a través de programes o dades que estaven infectades amb anterioritat.
  • Un cuc és un tipus de virus que s'instal·la resident a la memòria d'un ordinador i s'autoduplica i autopropaga. Generalment, els cucs tenen la habilitat d'enviar còpies de sí mateixos a altres ordinadors, i el mètode habitual de propagació és a través d'email.
  • Un troià és un tipus de virus que s'amaga sota una aparença de programa normal. Els troians son diferents dels cucs perquè no es repliquen per tal d'infectar altres màquines.

Perquè cal tenir un antivirus instal·lat al nostre PC

Tot i que el correu que rebeu a les vostres bústies al DRAC telemàtic és analitzat per un antivirus actualitzat, és recomanable que tingueu instal·lat un programa antivirus a la vostra màquina, i més l'actualitzeu periòdicament: cada dia apareixen molts virus nous que cada cop es propaguen amb més rapidesa. A més, cal que recordeu que els virus poden arribar per moltes altres vies diferents de l'e-mail.

Com infecta un virus a través del correu electrònic

  • En primer lloc, cal que no executeu cap arxiu adjunt a un missatge a menys que sapigueu exactament què esteu executant, independentment de que el remitent del correu electrònic sigui algú conegut.
  • El vostre ordinador es pot infectar amb un virus encara que no executeu un arxiu adjunt a un correu electrònic infectat: molts programes de correu incorporen per defecte una opció per pre-visualitzar el contingut dels mails rebuts sense haver d'obrir-los, i a més n'executen el contingut html. En aquest sentit, els productes de Microsoft ajuden en gran mesura amb les seves vulnerabilitats a que els virus s'escampin amb gran facilitat.
  • Un cuc que arriba per mail, per tal d'autoreplicar-se, accedeix a les dades a la llibreta d'adreces del programa de correu electrònic, crea el seu propi sistema enviador per sortir a la xarxa, i s'autoenvia a la llista d'adreces que ha obtingut del programa de correu. Quan s'envia, ho fa o bé "amagat" sota una adreça d'email inventada o com si el remitent fos una de les adreces obtingudes de la llibreta d'adreces del programa d'email.
  • Qui apareix com a remitent d'un correu electrònic infectat no és necessàriament la persona que té un ordinador infectat. Rebre un avís de tipus automàtic d'un servidor tampoc implica que el nostre ordinador estigui infectat i que nosaltres estiguem enviant virus.

Hoaxes

Els "hoaxes" son informes falsos per correu electrònic sobre virus que no existeixen i que ens conviden a localitzar arxius potencialment perillosos al nostre ordinador i que en realitat pertanyen al sistema operatiu.
Si voleu consultar un llistat actualitzat de "hoaxes" podeu fer-ho a McAfee.com.

* Si teniu cap dubte o problema, poseu-vos en contacte amb el departament de suport del DRAC o bé envieu un mail a suport@drac.com

abril 2004